• Autonics Sensors and Controllers

  Autonics Sensors and Controllers

  Autonics Sensors and Controllers

  Cảm biến quang – Cảm biến nhiệt độ
  Cảm biến độ ẩm – Cảm biến tiệm cận
  Cảm biến áp suất – Cảm biến vùng, cửa…

 • Thiết bị đóng cắt công nghiệp và dân dụng

  Thiết bị đóng cắt công nghiệp và dân dụng

  Thiết bị đóng cắt công nghiệp và dân dụng

  MCB, RCCB, RCBO
  MCCB, ELCB
  ACB, ATS, LBS
  CONTACTOR

Sản phẩm khuyến mãi